Wat is een
kindercoach

Een kind ondersteunen en sterker maken

Iedere ouder wil graag dat zijn kind goed in zijn vel zit. Dat dit niet altijd zo is, is niet direct een reden tot bezorgdheid. Wanneer blijkt dat het kind ‘ last ‘heeft van iets in het dagelijkse functioneren, kan het voor ouders fijn zijn er samen met iemand naar te kijken. Een extra zetje in de goede richting kan daarbij een groot verschil maken.

Kindercoach High5 in Dokkum leert kinderen en ouders hoe zij hun problemen makkelijker kunnen oplossen. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en sterker kunnen maken. Vaak kunnen een paar sessies al genoeg zijn voor verandering en verbetering. De aanpak van een kindercoach is praktisch en oplossingsgericht.